Flip book element

Thames Salt Nic 30ml – Nho Tổng Hợp

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Tripple Grape – Vị Nho Tổng Hợp

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Vải Nho

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Lychee Grape – Vị Vải Dâu

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Trà Dưa Lưới

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Melon Tea – Vị Trà Dưa Lưới

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Trà Dâu Xoài

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Strawberry Mango Tea – Vị Trà Dâu Xoài

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Trà Tắc Nha Đam

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Kumquat Aloe Tea – Vị Trà Tắc Nha Đam

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Trà Dứa Xoài

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Pineapple Mango Tea – Vị Trà Dứa Xoài

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Soda Cam Dứa

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Orange Pineapple – Vị Soda Cam Dứa

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Thames Salt Nic 30ml – Lựu Mâm Xôi

300,000

Thông tin chi tiết của Thames Salt Nic Juice 30ml:

Tên sản phẩm: Thames Salt Nic Pomegranate Raspberry – Vị Lựu Mâm Xôi

Phân loại: Tinh dầu cho các loại Pod System

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 30mg – 30ni – 3,0% nicotine

50mg – 50ni – 5,0% nicontine

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.