1982 Red Bull 100ml – Vị Nước Tăng Lực Lạnh

320,000

Thông tin chi tiết của 1982 Freebase 100ml:

Tên sản phẩm: 1982 Iced Red Bull  – Vị Nước Tăng Lực

Dung tích: 100ml

Nồng độ: 3mg – 3ni – 0,3% nicotine

6mg – 6ni – 0,6% nicontine

alt=
1982 Red Bull 100ml – Vị Nước Tăng Lực Lạnh