Đầu Pod Vị Thay Thế cho Aspire Gotek X / S

100,000

.Đầu pod thay thế Gotek X – Gotek S

.Dung tích: 5ML

.33 vị

.Nồng độ: 50MG (5%)

.1 hộp 2 cái

  • Nhắn tin cho shop để chọn vị nhé!!!

 

Đầu Pod Vị Thay Thế cho Aspire Gotek X / S

100,000