Insane Saltnic Cherry Grape 30ml (Cherry Nho)

300,000

Thông tin chi tiết của Insane Salt Cherry Grape 30ml:

Hãng sản xuất: Ruthless

Tên sản phẩm: Insane Salt Cherry Nho

Phân loại: Tinh dầu vape pod nicotine cao

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 35mg – 35ni – 3,5% nicotine

50mg – 50ni – 5% nicontine

insane cherry nho
Insane Saltnic Cherry Grape 30ml (Cherry Nho)