Insane Saltnic Cherry Raspberry 30ml (Cherry Mâm Xôi)

300,000

Thông tin chi tiết của Insane Salt Cherry Raspberry 30ml:

Hãng sản xuất: Ruthless

Tên sản phẩm: Insane Salt Cherry Mâm Xôi

Phân loại: Tinh dầu vape pod nicotine cao

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 35mg – 35ni – 3,5% nicotine

50mg – 50ni – 5% nicontine

insane saltnic cherry mâm xôi
Insane Saltnic Cherry Raspberry 30ml (Cherry Mâm Xôi)