Sweet 21 Fruit Blast Saltnic Grape Lychee (Nho Vải Lạnh)

300,000

Thông tin chi tiết của Sweet 21 30ml:

Hãng sản xuất: Sweet 21 Vape

Tên sản phẩm: Sweet 21 Freebase Vải Nho

Phân loại: Tinh dầu pod

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 35mg – 35ni – 3,5% nicotine

50mg – 50ni – 5% nicontine

sweet 21 saltnic nho vải
Sweet 21 Fruit Blast Saltnic Grape Lychee (Nho Vải Lạnh)