Sweet 21 Fruit Blast Blueberry Banana 100ml (Việt Quất Chuối Lạnh)

320,000

Thông tin chi tiết của Sweet 21 100ml:

Hãng sản xuất: Sweet 21 Vape

Tên sản phẩm: Sweet 21 Saltnic Blueberry Banana

Phân loại: Tinh dầu vape pod nicotine cao

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 3mg – 3ni – 0,3%

6mg – 6ni – 0,6%

sweet 21 100ml việt quất chuối
Sweet 21 Fruit Blast Blueberry Banana 100ml (Việt Quất Chuối Lạnh)