Yummy Gummy Salt – Banana Bubblegum (Kẹo Gum Chuối)

300,000

Thông tin chi tiết của Yummy Gummy (Kẹo Gum Chuối) 30ml:

Hãng sản xuất: Marina Vape

Tên sản phẩm: Yummy Gummy Banana Bubblegum

Phân loại: Tinh dầu vape pod nicotine cao

Dung tích: 30ml

Nồng độ: 35mg – 35ni – 3,5% nicotine

50mg – 50ni – 5% nicontine

yummy gummy kẹo gum chuối
Yummy Gummy Salt – Banana Bubblegum (Kẹo Gum Chuối)