Aspire Fluffi 20W Pod Kit

620,000

Aspire Fluffi 20W 1500mAh Pod System – một sáng kiến tuyệt vời của ASPIRE đã sẵn sàng chào đón thị trường3. Đây là một hệ thống pod mới nhất, được thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng dễ thương, mang lại trải nghiệm vaping tuyệt vời cho người dùng.

aspire fluffi 20w pod kit
Aspire Fluffi 20W Pod Kit